Výjazd v Trnavskom kraji

Fotogaléria » Výjazd v Trnavskom kraji

9.00 - 10.00 Gymnázium F. V. Sasinka, Skalica
10.10 - 11.00 Mestský úrad Skalica
11.10 - 12.00 Mokrý Háj - Domov dôchodcov
12.10 - 13.00 Reštaurácia "Na Kopčanskej", Holíč
13.10 - 14.00 Premonštráti, Holíč
14.20 - 15.00 Detský domov, Skalica
15.15 - 16.30 Senior dom Terezia, Holíč
17.00 - 19.00 Okresná rada KDH, Skalica