Informácie

www.apostolatfatimy.sk

 

Kongres Svetového apoštolátu Fatimy sa konal 11.-17.11.2012 vo Fatime. Delegátmi za SAF SR boli predseda Národného centra biskup Mons. Tomáš Galis a Jozef Mikloško, moderátor Správnej rady. Kongresu sa zúčastnili delegáti z 25 štátov 6 svetadielov (6 biskupov, 25 kňazov a 65 laikov). Prerokovala sa situácia v SAF a v národných centrách, uskutočnili sa prednášky a diskusie, náboženské a kultúrne podujatia. Delegáti sa zúčastňovali sv. omší v Kaplnke zjavenia, na modlitbách ruženca a sviečkových procesiách. Kongres zvolil 9-členné vedenie SAF, prezidentom je opäť laik prof. Americo Lopez-Ortiz z Portorika. Slovensko prijali medzi krajiny s najvyšším rangom – rozvinutým fatimským apoštolátom. Ďalšie zaujímavé informácie si prečítajte tu.

  • Mariánske dni v Ríme 2013

    12.-13.októbra sa uskutoční v Ríme stretnutie všetkých Mariánskych hnutí sveta, za prítomnosti pápeža Františka a originálnej sochy Panny Márie Fatimskej.