Moje knihy

Dokumenty

 

Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) je občianske združenie orientované na zvýšenie kvality života seniorov a ich zaradenia do spoločnosti. 

      Jej cieľom je  rozvoj duchovného a hmotného dobra staršej generácie, rozvíjanie občianskeho, národného a kresťanského povedomia členov a sympatizantov a podporovanie medzigeneračnej spolupráce, solidarity a života vo viacgeneračných rodinách.

       Organizujeme podujatia, ktoré prispievajú k jednote, k povzbudeniu ľudí a k priateľskému spolužitiu generácií. Združujeme asi 4500 seniorov v 70 kluboch, ktorých náplňou sú prednášky, školenia, kultúrne podujatia, edičná činnosť, púte, tematické zájazdy, turistické a športové podujatia a medzinárodné styky. ZKS je členom medzi 27 členskými štátmi Európskej únie seniorov (EÚS), blízkym stranám EPP. Zúčastňujeme sa na podujatiach EÚS, spolupracujeme najmä s kresťanskými seniormi v ČR, Maďarsku a Rakúsku.