Stretnutie s brazílskymi senátormi

Fotogaléria » Stretnutie s brazílskymi senátormi

 

Hlavným cieľom prijatia brazílskych senátorov v SR bolo potvrdenie záujmu SR o zintenzívnenie politického dialógu s najdôležitejšou krajinou Južnej Ameriky, prekonzultovanie pripravovaných návštev a hľadanie konkrétnych možností prehĺbenia spolupráce s dôrazom na ekonomickú oblasť.