Otázky pre Hodinu otázok

Poslanec NR SR » Otázky pre Hodinu otázok

Všetky moje položené otázky vláde SR si pozrite na tomto odkaze.