Ponuka kníh

Tvorba » Ponuka kníh

Vydavateľstvo DACO (do 10.3.2012)

Usporiadať podľa:||
 • Veľmi prísne tajné – Ako sme boli slobodní

  Tvorba » Ponuka kníh

  Jozef Mikloško

  696 strán, farebná obálka, DACO, ISBN 80-967298-5-3, 1999

   

  Autobiografické vážne a veselé spomienky spoza kulís na čas rýchlych zmien, veľkých očakávaní, radostí a sklamaní. Netradične sú zachytené osobné prežité porevolučné udalosti, stretnutia s významnými osobnosťami a aj s jednoduchými ľuďmi počas rokov 1989 - 1999. Opisujú sa aj spomienky na ľudí, ktorí nás v tomto čase opustili, aj lyrické vyznania o všedných a nevšedných príhodách. Text je doplnený 170 autentickými fotografiami.

 • Fatima - posolstvo a jeho plnenie

  Tvorba » Ponuka kníh

  Rudolf Baláž, Adolf Fugel

  84 strán, farebná obálka, DACO, ISBN 80-967298-4-5, 1997

   

  Biskup R. Baláž a kňaz A. Fugel vysvetľujú fatimské posolstvo, jeho aktuálnosť a duchovný program podľa tohto odkazu. Opisujú prostý ale nádherný príbeh vpádu nadprirodzena do života troch pastierikov, ktorý priniesol svetu varovanie a nádej. Vydané k 80. výročiu udalostí vo Fatime.

 • Milovať bez lásky a sexu?

  Tvorba » Ponuka kníh

  Rudolf Baláž, Andrej Štiavnický

   

  Milovať bez lásky a sexu? (111 otázok biskupovi Rudolfovi Balážovi)

   

  162 strán, farebná obálka, DACO, ISBN 80-967298-2-9, 1997

   

  Témami sú láska, erotika, sex, sloboda, ale aj aktuálne problémy Cirkvi. Otvorené a úprimné slová sú určené mladým pred manželstvom a aj ľuďom v manželstve. Text je doplnený 26 ilustratívnymi fotografiami.

 • Lúčenie

  Tvorba » Ponuka kníh

  Marta Miklošková, Jozef Mikloško

  120 strán, farebná obálka, DACO, 1996

   

  Skutočné udalosti opísané lyrickou formou. Je to kniha o narodení, živote a smrti, z ktorej vidno, že Boh dopustí, ale neopustí. Venovaná je nenarodeným deťom a všetkým dobrým mamám. Autorka zomrela v roku 1966. Kniha je doplnená spomienkami jej vrstovníkov a 18 fotografiami.

 • Prísne tajné - Ako sme boli malí

  Tvorba » Ponuka kníh

  Jozef Mikloško

  224 strán, farebná obálka, DACO, ISBN 80-967298-0-2, 1995

   

  Prvé, resp. druhé vydanie (1994, resp. 1995) úspešnej knihy s 85 fotografiami a 63 obrázkami. Príbehy písané očami detí sú plné úsmevu a optimizmu. Odohrávajú sa v Nitre na Kalvárii, účinkujú v nich mnohé žijúce osoby. Lektori Andrej Ferko a Teodor Križka knihu porovnávajú s „foglarovkami“, s Tomom Sawyerom a s Chlapcami z Pavlovskej ulice.