Pani v modrom, prihláste sa!

Blogy » Pani v modrom, prihláste sa!

25.marca 2013 som bol v Bratislave na konferencii o Sviečkovej manifestácii z roku 1988. Stretol som tam ženu, ktorá sa predstavila ako Ľudmila Tollarovičová z Ružindola. Zapálilo mi a opýtal som sa jej, či nie je legendárnou „paňou v modrom“ z roku 1988. S úsmevom prisvedčila a utekala na spomienkovú omšu do Dómu sv. Martina. Áno, bola to oná hrdinka sviečkovej demonštrácie spred 25 rokov, svet vtedy o nej hovoril. Nikdy som ju predtým nestretol, oživilo to vo mne nasledovnú spomienku